Välj källa

Välj den skanner du vill använda.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Media - Skanna - Välj källa