SprÄk

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Infoga - Kommentar


Infoga kommentarer

I Writer infogar kommandot Infoga - Kommentar eller kortkommandot +C en förankring för kommentaren vid det aktuella markörlÀget. En kommentarsruta visas i sidmarginalen dÀr du kan skriva kommentaren. En linje kopplar ihop förankringen och kommentarsrutan.

Kommandot Infoga - Kommentar infogar en kommentar i Calc, Draw och Impress.

Författarens namn och datum och tid för nÀr kommentaren skapades visas lÀngst ned i kommentarsrutan.

The comments by different authors get different colors. Choose - LibreOffice - User Data to enter your name so that it can show up as the comment author.

Redigera kommentarer

Alla anvÀndare med skrivbehörighet till dokumentet kan redigera och ta bort kommentarer frÄn samtliga författare.

Kommentarsrutan innehÄller en ikon med en nedÄtpil. NÀr du klickar pÄ ikonen öppnas en meny som innehÄller kommandon för att ta bort kommentarer.

Choose a command to delete the current comment, or all comments from the same author as the current comment, or all comments in the document.

Om kommentaren gjordes av en annan anvÀndare visas kommandot Svara pÄ snabbmenyn. Det hÀr kommandot infogar en ny kommentar intill den kommentar som du svarar pÄ. BÄda kommentarerna har samma förankring. Skriv ditt svar i den nya kommentaren. Spara och skicka dokumentet till andra anvÀndare, sÄ att de ocksÄ kan lÀgga till svar.

Use View - Comments to show or hide all comments.

I dialogrutan Sök och ersÀtt, som Àr tillgÀnglig nÀr du jobbar med textdokument, kan du vÀlja att ta med text frÄn kommentarer i dina sökningar.

Navigera frÄn kommentar till kommentar i textdokument

NÀr markören befinner sig inne i en kommentar trycker du pÄ +PageDown om du vill hoppa till nÀsta kommentar, eller pÄ +PageUp om du vill hoppa till föregÄende kommentar.

NÀr markören befinner sig inuti normal text kan du trycka pÄ ovannÀmnda knappar för att hoppa till nÀsta eller föregÄende kommentarsförankring. Du kan Àven anvÀnda det lilla navigeringsfönstret som finns under den lodrÀta rullningslisten om du vill hoppa frÄn en kommentarsförankring till nÀsta.

Symbolen Tips

Det gÄr Àven att öppna Navigator-fönstret om du vill se en lista över alla kommentarer. Om du vill redigera eller ta bort en kommentar högerklickar du pÄ dess namn i Navigator.


Skriva ut kommentarer

Du kan Ă€ndra utskriftsalternativ för kommentarer i alla textdokument genom att vĂ€lja Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer – Skriv ut.

Kommentarer i kalkylblad

NÀr du infogar en kommentar i en cell visas en förklaringsruta dÀr du kan skriva texten. En liten kvadrat högst upp till höger i en cell markerar platsen för en kommentar. Om du vill att kommentaren ska visas permanent högerklickar du pÄ cellen och vÀljer Visa kommentar.

Du kan Àndra objektegenskaperna för en kommentar, exempelvis bakgrundsfÀrger, om du vÀljer Visa kommentar (se ovan) och högerklickar pÄ kommentaren (dubbelklicka inte pÄ texten).

För att redigera en synlig kommentar, dubbelklicka pÄ kommentarstexten. För att redigera en kommentar som inte alltid visas, högerklicka i cellen som innehÄller kommentaren och vÀlj Infoga kommentar. För att Àndra kommentarstextens formatering högerklickar du pÄ kommentarstexten i redigeringslÀget.

Om du vill Àndra placering eller storlek pÄ en kommentar drar du i dess kantlinje eller hörn.

Om du vill ta bort kommentaren högerklickar du pÄ cellen och vÀljer Ta bort kommentar.

Du kan Àven högerklicka pÄ en kommentar i fönstret Navigator och vÀlja nÄgra redigeringskommandon.

Du kan ange utskriftsalternativ för kommentarer i ett kalkylblad genom att vÀlja Format - Sida och klicka pÄ fliken Tabell.

Symbolen Info

I Impress kan du anvÀnda fönstret Anteckningar för att skriva ut en sida med anteckningar för varje bild. Du kan dessutom infoga kommentarer till dina bilder.