Färglisten

Visar eller döljer färgraden. Om du vill ändra färgtabellen som visas väljer du Format - Yta och klickar sedan på fliken Färger.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - Symbollister - Färglist


Klicka på färgen som du vill använda. Om du vill ändra fyllningsfärg för ett objekt i den aktuella filen markerar du objektet och klickar sedan på en färg. Om du vill ändra linjefärg för det markerade objektet högerklickar du på en färg. Om du vill ändra textfärgen i ett textobjekt dubbelklickar du på textobjektet, markerar texten och klickar sedan på en färg.

Du kan även dra en färg från färglisten och släppa den på ett ritobjekt på sidan.

Symbolen Tips

Om du vill koppla från färgraden klickar du på ett grått område i verktygsraden samtidigt som du drar. Om du vill fästa färgraden igen drar du färgradens titelrad till fönsterkanten.