Ändringar

Listar tillgÀngliga kommandon som anvÀnds för att spÄra Àndringar i en fil.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Redigera - SpÄra Àndringar


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Visa Àndringar

Förhindrar att en anvÀndare stÀnger av registrering av Àndringar, eller att han/hon accepterar eller ignorerar Àndringar utan att ange ett lösenord.

Visa...

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.