Bildkarteredigeraren

Här kan du koppla en URL till specifika områden, så kallade stödpunkter, på ett grafiskt objekt eller en grupp med grafiska objekt. En bildkarta är en grupp med en eller flera stödpunkter.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Redigera - Bildkarta (finns också på snabbmenyn för det markerade objektet)


Lägga till klickbara stödpunkter i bilder

Du kan rita tre typer av aktiva ytor (hot spots): rektanglar, ellipser och polygoner. När du klickar på en aktiv yta öppnas URL:en i det webbläsarfönster eller den ram som du anger. Du kan också ange den text som ska visas när musen befinner sig över en aktiv yta.

√Ėverta

Tilldelar en image map de ändringar du har gjort.

Icon

√Ėverta

√Ėppna

Läser in en befintlig bildkarta i filformatet MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView ImageMap.

Icon

√Ėppna

Spara

Sparar en bildkarta i filformatet MAP-CERN, MAP-NCSA eller SIP StarView ImageMap.

Icon

Spara

Urval

Markerar en stödpunkt att redigera i image map.

Icon

Urval

Rektangel

Ritar en rektangulär stödpunkt där du drar i grafiken. Du kan sedan ange adress och text för stödpunkten, och markera den ram där du vill att URL:en ska öppnas.

Icon

Rektangel

Ellips

Ritar en elliptisk stödpunkt där du drar i grafiken. Du kan sedan ange adress och text för stödpunkten, och markera den ram där du vill att URL:en ska öppnas.

Icon

Ellips

Polygon

Ritar en polygon stödpunkt i det grafiska objektet. Definiera en sida av polygonen genom att klicka på den här ikonen, dra i grafiken och klicka igen. Flytta till den position där du vill placera slutet av nästa sida och klicka. Upprepa operationen tills du har ritat alla polygonens sidor. När du är färdig sluter du polygonen genom att dubbelklicka. Du kan sedan ange adress och text för stödpunkten, och markera den ram där du vill att URL:en ska öppnas.

Icon

Polygon

Frihandspolygon

Ritar en stödpunkt som är baserad på en frihandspolygon. Klicka på ikonen och flytta till den plats där du vill rita en stödpunkt. Dra en frihandslinje och slut formen genom att släppa knappen. Du kan sedan ange adress och text för stödpunkten, och markera den ram där du vill att URL:en ska öppnas.

Icon

Frihandspolygon

Redigera punkter

Här kan du ändra form på den markerade stödpunkten genom att redigera stödpunkterna.

Icon

Redigera punkter

Flytta punkter

Här kan du flytta den markerade stödpunktens stödpunkter.

Icon

Flytta punkter

Infoga punkter

Lägger till en stödpunkt där du klickar på stödpunktens kontur.

Icon

Infoga punkter

Ta bort punkter

Raderar den markerade stödpunkten.

Icon

Ta bort punkter

Aktiv

Aktiverar eller deaktiverar länken för den markerade stödpunkten. En deaktiverad stödpunkt är transparent.

Icon

Aktiv

Makro

Här kan du tilldela ett makro som körs när du klickar på den markerade stödpunkten i en webbläsare.

Icon

Makro

Egenskaper

Här kan du ange egenskaper för den markerade stödpunkten.

Icon

Egenskaper

Adress:

Ange URL för den fil som ska öppnas när du klickar på den markerade stödpunkten. Om du vill hoppa till en förankring i dokumentet bör adressen ha formatet "file:///C/dokumentnamn#förankringsnamn".

Text:

Skriv den text som ska visas när musen befinner sig över stödpunkten i en webbläsare. Om du inte anger någon text visas adressen.

Ram:

Skriv namnet på den målram som URL:en ska öppnas i. Du kan också välja ett standardnamn i listan.

Lista med ramtyper

Grafikvy

Visar en image map där du kan klicka och redigera stödpunkterna.