Redigera objekt

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Objekt


Redigera

Med det här alternativet kan du redigera ett markerat objekt i filen som är infogat med kommandot Infoga - Objekt.

Öppna

Öppnar det markerade OLE-objektet med det program som objektet är skapat i.