Redigera länkar

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Länkar...


Symbolen Info

När du öppnar en fil som innehåller länkar uppmanas du att uppdatera länkarna. Uppdateringen kan ta flera minuter, beroende på var de länkade filerna finns.


Symbolen Info

Om du laddar en fil som innehåller DDE-länkar uppmanas du att uppdatera länkarna. Låt bli att uppdatera om du inte vill skapa en förbindelse till DDE-servern.


Dubbelklicka på en länk i listan om du vill öppna en fildialogruta där du kan välja ett annat objekt för länken.

Källfil

Listar sökvägen till källfilen.

Element

Visar det program som senast sparade källfilen, om detta är känt.

Typ

Visar källfilens filtyp, t.ex. grafik.

Status

Visar ytterligare information om källfilen.

Automatisk

Uppdaterar automatiskt länkens innehåll när du öppnar filen. Alla ändringar i källfilen visas sedan i den fil som innehåller länken. Länkade grafikfiler kan bara uppdateras manuellt. Det här alternativet är inte tillgängligt för en länkad grafikfil.

Alternativet Automatiskt är bara tillgängligt för DDE-länkar. Du kan infoga en DDE-länk genom att kopiera innehållet från en fil, klistra in det med Redigera - Klistra in special, och sedan markera Länk. Eftersom DDE är ett textbaserat länkningssystem kopieras bara de decimaler som visas till måltabellen.

Manuellt

Uppdaterar bara länken när du klickar på knappen Uppdatera.

Uppdatera

Uppdaterar den markerade länken så att den senast sparade versionen av den länkade filen visas i det aktuella dokumentet.

Modifiera

Ändrar källfilen för den markerade länken.

Upphäv länk

Bryter länken mellan källfilen och det aktuella dokumentet. Källfilens senast uppdaterade innehåll behålls i det aktuella dokumentet.