Navigator för samlingsdokument

Du kan växla mellan normalvy och samlingsvy i Navigator för ett samlingsdokument.

Samlingsdokument och deldokument

I Navigator finns de komponenter som ingår i samlingsdokumentet. Om du för muspekaren över ett namn på en komponent i listan visas den fullständiga sökvägen för deldokumentet.

I samlingsläget visas inte listrutan Öppnade dokument i Navigator och antalet och typ av ikoner varierar:

Toggle Master View

Växlar mellan samlingsvy och normalvy.

Icon

Toggle Master View

Redigera

Redigera innehållet i den komponent som markerades i Navigatorlistan. Om markeringen är en fil öppnas filen för redigering. Om markeringen är en förteckning öppnas dialogrutan Förteckning.

Icon

Redigera

Uppdatera

Klicka och välj innehållet som du vill uppdatera.

Icon

Uppdatera

Urval

Uppdaterar innehållet i markeringen.

Förteckningar

Uppdaterar alla förteckningar.

Länkar

Uppdaterar alla länkar.

Allt

Uppdaterar allt innehåll.

Redigera länk

Det här kommandot kommer du åt om du högerklickar på en infogad fil i Navigator.Ändrar länkegenskaperna för den markerade filen.

Infoga

Infogar en fil, en förteckning eller ett nytt dokument i ett samlingsdokument.

Symbolen Tips

Du kan också infoga filer i samlingsdokumentet genom att dra en fil från skrivbordet och släppa filen på samlingsvyn i Navigator.


Icon

Infoga

Förteckning

Infogar ett sakregister eller en innehållsförteckning i samlingsdokumentet.

Fil

Infogar en eller flera befintliga filer i samlingsdokumentet.

Nytt dokument

Skapar och infogar ett nytt deldokument. När du skapar ett nytt dokument visas ett meddelande där du kan skriva in ett filnamn och en sökväg för att spara dokumentet.

Text

Infogar ett nytt stycke i samlingsdokumentet där du kan skriva in text. Du kan inte infoga text bredvid en annan textpost i Navigatorn.

Spara med innehåll

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

Spara med innehåll

Flytta nedåt

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Flytta nedåt

Flytta uppåt

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Flytta uppåt

Radera

Tar bort markeringen från Navigatorlistan.