Sök och ersätt

Finds or replaces text or formats in the current document.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Sök och ersätt...

+H

På standardraden klickar du på

Ikon

Sökning på/av


Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Replace

Skriv en ersättningstext eller välj en tidigare använd ersättningstext eller ett format i listan.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Ersätt

Ersätter den markerade texten eller formatet som du söker och söker sedan efter nästa förekomst.

Ersätt alla

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

Likhetssökning

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Ta hänsyn till teckenbredd (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Skiljer mellan halvbreda och helbreda teckenformat.

Låter som (japanska) (endast om stöd för asiatiska språk är aktiverat)

Här kan du ange sökalternativ för liknande skrivsätt på japanska. Markera den här kryssrutan, klicka på knappen ... och ange sökalternativ.

Sökalternativ för japanska

Stäng

Stänger dialogrutan och sparar alla ändringar.

Symbolen Tips

När du har stängt dialogrutan Sök och ersätt kan du fortfarande söka enligt de sökkriterier som du angav senast genom att trycka på Skift++F.