Klipp ut

Tar bort markeringen och kopierar den till urklippet.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Klipp ut

+X

standardraden) klickar du på

Ikon

Klipp ut