Återställ

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Återställ

standardraden) klickar du på

Ikon

Återställ