Ångra

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Ångra

+Z

standardraden eller databasraden klickar du på

Ikon

Ångra


Symbolen Tips

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Symbolen Info

Vissa kommandon, t.ex. för redigering av formatmallar, går inte att ångra.


Symbolen Tips

Du kan återställa kommandot Ångra genom att välja Redigera - Återställ.


Information för databastabeller

När du arbetar med databastabeller kan du bara ångra det senaste kommandot.

Varningssymbol

När du redigerar databastabeller bör du tänka på följande: om du har ändrat innehållet i ett fält kan du ångra ändringen med ikonen Ångra. Om du ändrar fältinnehållet i en datapost som du ännu inte sparat, upphävs inte den senaste ändringen när ångra-funktionen används, utan processen "Inmatning av ny datapost", d.v.s. dataposten raderas i sin helhet.


Information för presentationer

Listan Ångra töms när du använder en ny layout på en sida.