Dokument som e-post...

Öppnar ett nytt fönster i ditt standardprogram för e-post med det aktuella dokumentet som bilaga. Det aktuella filformatet används. Om dokumentet är nytt och inte har sparats så används det format som anges under – Läs in/spara – Allmänt.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Arkiv - Skicka - Dokument som e-post

Ikon

Dokument som e-post


Symbolen Info

Om dokumentet är i HTML-format kommer inbäddade eller länkade bilder inte att skickas med e-postmeddelandet.