Open Template

Öppnar en dialogruta där du kan välja en mall för redigering.

Så här använder du det här kommandot...

Select File - Templates - Open Template