Allmänt

Innehåller grundläggande information om den aktuella filen.

Så här använder du det här kommandot...

Välj fliken Arkiv – Egenskaper – Allmänt


Fil

Visar filens namn.

Typ:

Visar filtyp för det aktuella dokumentet.

Plats:

Visar sökväg och namn på den katalog där filen är sparad.

Storlek:

Här visas storleken för det aktuella dokumentet i byte.

Skapat:

Visar datum, klockslag och författare för den tidpunkt då filen först sparades.

Ändrat:

Visar datum, klockslag och författare för den tidpunkt då filen senast sparades i ett LibreOffice-format.

Template:

Displays the template that was used to create the file.

Digitalt signerad:

Visar datum och tid när filen senast signerades samt namnet på författaren som signerade dokumentet.

Digital signatur

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Senaste utskrift:

Visar datum och klockslag när filen skrevs ut senast.

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Omarbetningsnummer:

Visar hur många gånger filen har sparats.

Använd användardata

Sparar användarens fullständiga namn med filen. Du kan redigera namnet genom att välja – LibreOffice – Användardata.

Reset Properties

Återställer redigeringstiden till noll, skapelsedatum till aktuellt datum och klockslag, och versionsnumret till 1. Datum för ändringar och utskrift raderas också.