Exportera

Sparar det aktuella dokumentet med ett annat namn och i ett annat format pÄ en plats som du anger.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VĂ€lj Arkiv - Exportera


I de följande avsnitten beskrivs dialogrutan LibreOffice Export. Du aktiverar dialogrutorna LibreOffice Öppna och Spara genom att vĂ€lja – LibreOffice – AllmĂ€nt, och sedan vĂ€lja dialogrutorna för AnvĂ€nd LibreOffice i omrĂ„det Öppna/Spara-dialogrutor.

Upp en nivÄ

Flytta upp en katalog i kataloghierarkin. Visa de överordnade katalogerna genom att klicka och hÄlla ned musknappen.

Symbol

Upp en nivÄ

Skapa ny katalog

Skapar en ny mapp.

Symbol

Skapa ny mapp

Platser

Visar "favoritplatser" dvs. genvÀgar till lokala eller externa sökvÀgar.

VisningsomrÄde

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Filnamn

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Filtyp

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Exportera

Saves the file.