Spara som

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VĂ€lj Arkiv - Spara som


The following sections describe the LibreOffice Save as dialog. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Symbolen Info

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Anslut till server

Öppnar en dialog dĂ€r du kan konfigurera anslutningar till olika typer av servrar, inklusive WebDAV, FTP, SSH, Windows Share och CMIS.

Upp en nivÄ

Flytta upp en katalog i kataloghierarkin. Visa de överordnade katalogerna genom att klicka och hÄlla ned musknappen.

Symbol

Upp en nivÄ

Skapa ny mapp

Skapar en ny mapp.

Symbol

Skapa ny mapp

Platser

Visar "favoritplatser" dvs. genvÀgar till lokala eller externa sökvÀgar.

VisningsomrÄde

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Filnamn

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Filtyp

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

XML-filformat

Varningssymbol

Spara alltid dokumentet i en LibreOffice-filtyp innan du sparar det i en extern filtyp. NÀr du exporterar en extern filtyp kan viss formatering gÄ förlorad.


Spara

Saves the file.

Spara med lösenord

Skyddar filen med ett lösenord som mÄste anges för att man ska kunna öppna filen.

Symbolen Info

Bara dokument som anvÀnder det XML-baserade LibreOffice-formatet kan sparas med ett lösenord.


Redigera filterinstÀllningar

Gör sÄ att du kan konfigurera alternativ för att spara kalkylblad för vissa typer av datafiler.

Urval

Exporterar bara markerade grafiska objekt i LibreOffice Draw och Impress till ett annat format. Om den hÀr rutan inte markeras exporteras hela dokumentet.

Symbolen Info

Om du exporterar till nÄgon dokumentfiltyp exporteras hela dokumentet.