Spara dokument

Sparar det aktuella dokumentet.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Arkiv - Spara

+S

PÄ standardraden eller databasraden klickar du pÄ

Ikon

Save


Symbolen Info

NÀr du redigerar en AutoText-post Àndras det hÀr kommandot till Spara textblock.