Stäng

Stänger det aktuella dokumentet utan att avsluta programmet.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Arkiv - Stäng


Kommandot Stäng stänger alla öppna fönster för det aktuella dokumentet.

Om du har gjort ändringar i det aktuella dokumentet tillfrågas du om du vill spara ändringarna.

När du stänger det senaste öppnade dokumentfönstret ser du Start Center.