Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Arkiv - Öppna...

+O

standardraden) klickar du på

Ikon

Öppna fil


The following sections describe the LibreOffice Open dialog box. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Symbolen Info

If the file that you want to open contains Styles, special rules apply.


Anslut till server

Öppnar en dialog där du kan konfigurera anslutningar till olika typer av servrar, inklusive WebDAV, FTP, SSH, Windows Share och CMIS.

Up One Level

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

Symbol

Upp en nivå

Create New Folder

Creates a new folder.

Symbol

Skapa ny mapp

Platser

Visar "favoritplatser" dvs. genvägar till lokala eller externa sökvägar.

Display area

Displays the files and folders in the folder that you are in. To open a file, select the file, and then click Open.

Symbolen Tips

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


File name

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL that starts with the protocol name ftp, http, or https.

If you want, you can use wildcards in the File name box to filter the list of files that is displayed.

  1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

  2. Använd nedåtpilen för att bläddra igenom de andra filerna och katalogerna. Använd högerpilen för visa befintliga underkataloger i URL-fältet. Snabb autokomplettering är tillgänglig om du trycker ner End-tangenten efter att ha skrivit in en del av webbadressen. När du hittar dokumentet eller katalogen trycker du på Retur.

Version

If there are multiple versions of the selected file, select the version that you want to open. You can save and organize multiple versions of a document by choosing File - Versions. The versions of a document are opened in read-only mode.

File type

Select the file type that you want to open, or select All Files (*) to display a list of all of the files in the folder.

Open

Opens the selected document(s).

Insert

If you opened the dialog by choosing Insert - Document, the Open button is labeled Insert. Inserts the selected file into the current document at the cursor position.

Read-only

Opens the file in read-only mode.

Opening Documents With Templates

LibreOffice recognizes templates that are located in any folder from the following list:

Symbolen Info

When you use File - Templates - Save as Template to save a template, the template will be stored in your user template folder. When you open a document that is based on such a template, the document will be checked for a changed template as described below. The template is associated with the document, it may be called a "sticky template".


Symbolen Info

När du använder Arkiv - Spara som och väljer ett mallfilter för att spara en mall i en annan katalog som inte finns med på listan kontrolleras inte dokument som baserats på den mallen.


When you open a document that was created from a "sticky template" (as defined above), LibreOffice checks to see if the template has been modified since the document was last opened. If the template was changed a dialog is shown where you can select which styles to apply to the document.

To apply the new styles from the template to the document, click Update Styles.

To retain the styles that are currently used in the document, click Keep Old Styles.

If a document was created using a template that cannot be found a dialog is shown that asks you how to proceed next time the document is opened.

To break the link between the document and the missing template, click No, otherwise LibreOffice will look for the template the next time you open the document.