Etiketter

Gör att du kan skapa etiketter. Etiketter skapas i ett textdokument. Du kan skriva ut etiketter genom att anvÀnda ett fördefinierat eller eget pappersformat.

Du kan Àven skriva ut enskilda etiketter eller hela ark med etiketter.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Meny Arkiv - Nytt - Etiketter...


Etiketter

Ange text och vÀlj pappersstorlek för etiketten.

Format

Ange alternativ för pappersformat.

TillÀgg

Anger ytterligare alternativ för etiketter och visitkort, inklusive textsynkronisering och skrivarinstÀllningar.

Nytt dokument

Skapar ett nytt dokument som kan redigeras.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.