Om import- och exportfilter

Förutom de egna XML-formaten i LibreOffice kan du ocksÄ öppna och spara i mÄnga externa XML-format.

Du kan behöva vĂ€lja filtyp sjĂ€lv i dialogrutan Öppna. Om du t.ex. har en databastabell i textformat som du vill öppna som en databastabell, bör du vĂ€lja filtypen "Text CSV" nĂ€r du har markerat filen.

Basic-makron i MS Office dokument

Under – LĂ€s in/spara – VBA-egenskaper kan du ange instĂ€llningar för VBA-makrokod i MS Office-dokument. VBA-makron kan inte köras i LibreOffice förrĂ€n de konverteras och anpassas. Ofta vill du bara anvĂ€nda LibreOffice för att Ă€ndra det synliga innehĂ„llet i en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil och sedan spara filen igen i Microsoft Office-format, utan att Ă€ndra de makron filen innehĂ„ller. Du kan stĂ€lla in hur LibreOffice ska fungera: Antingen sparas VBA-makrona i kommenterad form som en subrutin i LibreOffice och skrivs tillbaka korrekt nĂ€r dokumentet sparas i Microsoft Office-format, eller ocksĂ„ kan du markera de Microsoft Office-makron som ska tas bort vid inlĂ€sning. Det sistnĂ€mnda alternativet Ă€r ett effektivt skydd mot virus i Microsoft Office-dokument.

AnmÀrkningar betrÀffande externa format och filtyper

En del filter kan du vĂ€lja i dialogrutorna Öppna och Spara Ă€ven om de inte Ă€r installerade. Om du vĂ€ljer ett sĂ„dant filter visas ett meddelande som talar om att du kan installera filtret om du behöver det.

Symbolen Tips

Textfiltret Text - kodad anvÀnds till att öppna och spara textdokument med annan kodning för teckenuppsÀttningar. Filtret har en dialogruta dÀr du kan stÀlla in teckenuppsÀttning, standardteckensnitt, sprÄk och styckebrytning.


Importera och exportera i HTML-format

Med LibreOffice Writer kan du ocksÄ infoga fot- och slutnoter i HTML dokument. De exporteras som metataggar. Fot- och slutnotstecknen exporteras som lÀnkar.

För att Àven okÀnda tecken ska kunna sparas i ett HTML-dokument anvÀnds kommentarer. Varje anteckning som inleds med "HTML:..." och avslutas med ">" behandlas som HTML-kod, men exporteras utan dessa beteckningar. "HTML:..." kan följas av flera taggar som innesluter text. Diakritiska tecken omvandlas till ANSI-teckenuppsÀttningen. Kommentarerna skapas vid importen (exempelvis för metataggar för vilka det inte finns plats i dokumentinformationen och för okÀnda taggar).

HTML-importen i LibreOffice Writer kan lÀsa filer som finns i UTF-8- respektive UCS2-teckenkodning. Alla tecken som finns i ANSI-teckenuppsÀttningen eller i systemets teckenuppsÀttning visas.

When exporting to HTML, the character set selected in - Load/Save - HTML Compatibility is used. Characters not present there are written in a substitute form, which is displayed correctly in modern web browsers. When exporting such characters, you will receive an appropriate warning.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

Egenskapen "Font" motsvarar den i Mozilla Firefox. Det innebÀr att du före teckenstorleken kan ange valfria vÀrden för "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) och "font-weight" (normal, bold).

Om exportalternativet Àr instÀllt pÄ MS Internet Explorer eller LibreOffice Writer exporteras storleken pÄ kontrollfÀltet och interna marginaler som formatmallar (utskriftsformat). CSS1-storleksegenskaperna grundas pÄ vÀrdena för "width" och "height". Egenskapen "Margin" anvÀnds för att ange lika marginaler pÄ alla sidor av papperet. För att ange olika marginaler anvÀnds egenskaperna "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" och "Margin-Bottom".

AvstÄndet frÄn grafik- och plugin-program till innehÄllet kan anges separat för export till LibreOffice Writer och MS Internet Explorer. Om övre/nedre marginalen eller höger/vÀnster marginal anges med annorlunda vÀrden exporteras avstÄnden med ett "STYLE"-alternativ för motsvarande tagg som CSS1-storleksegenskaperna "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" och "Margin-Right".

Textramar stöds tillsammans med CSS1-utökningar för absolut placerade objekt. Det hÀr gÀller bara exportalternativen Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer och LibreOffice Writer. Textramar kan justeras som grafiska objekt, och flytande ramar, men inte teckenlÀnkade ramar.

Textrutor exporteras som taggar av typen "<SPAN>" eller "<DIV>" om de inte innehÄller kolumner. Om de innehÄller kolumner exporteras de som "<MULTICOL>".

The measurement unit set in LibreOffice is used for HTML export of CSS1 properties. The unit can be set separately for text and HTML documents under - LibreOffice Writer - General or - LibreOffice Writer/Web - View. The number of exported decimal places depends on the unit.

MĂ„ttenhet

Namn pÄ mÄttenheten i CSS1

Maximalt antal decimaler

millimeter

mm

2

centimeter

cm

2

tum

in

2

pica

pc

2

punkt

pt

1


The LibreOffice Web page filter supports certain capabilities of CSS2. However, to use it, print layout export must be activated in - Load/Save - HTML Compatibility. Then, in HTML documents, besides the HTML Page Style, you can also use the styles "First page", "Left page" and "Right page". These styles should enable you to set different page sizes and margins for the first page and for right and left pages when printing.

Import och export av numreringar

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" or "Internet Explorer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

Ett vÀnsterstyckeindrag exporteras inom numreringar som en "margin-left"-CSS1-egenskap. Förstaradsindragningar ignoreras vid numreringar och exporteras dÀrför inte heller.

Import och export av tabellfiler

LibreOffice importerar och exporterar referenser till borttagna omrÄden, till exempel en refererad kolumn. Du kan visa hela formeln under exportprocessen och den borttagna referensen innehÄller en referensangivelse (#REF!). PÄ motsvarande sÀtt skapas en #REF! för referensen under importen.

Import och export av grafikfiler

PÄ liknande sÀtt som för HTML dokument kan du bestÀmma om du vill anvÀnda ett filter med eller utan tillÀgget (LibreOffice Impress) i namnet nÀr du öppnar en LibreOffice-grafikfil. I det första fallet öppnas den fil som har sparats i en gammal programversion i stÀllet i LibreOffice Impress, sÄ att du t.ex. ska kunna anvÀnda dokumentet som utgÄngspunkt för en presentation. I det andra fallet öppnas filen som ett LibreOffice Draw-dokument.

NÀr du importerar en EPS-fil visas en förhandsgranskning av grafiken i dokumentet. Om ingen förhandsgranskning Àr tillgÀnglig visas en platshÄllare med samma storlek som det grafiska objektet i dokumentet. Under Unix och Microsoft Windows kan du skriva ut den importerade filen med en PostScript-skrivare. NÀr du exporterar EPS-grafik skapas en förhandsgranskning med TIFF- eller EPSI-format. Om EPS-grafik exporteras i EPS-format tillsammans med annan grafik sÄ inbÀddas den hÀr filen i den nya filen i oförÀndrat skick.

Vid import och export av grafik i TIFF-format tas ocksÄ hÀnsyn till s.k. multipage-tiff. Det rör sig i detta fall om en samling enskilda bilder i en enda fil, t.ex. enskilda sidor frÄn ett fax.

Vissa alternativ i LibreOffice Draw och LibreOffice Impress kommer du Ät med Arkiv - Exportera. Se Àven Alternativ vid grafikexport för mer information.

PostScript

SÄ hÀr exporterar du ett dokument eller grafiskt objekt i PostScript-format:

  1. Om det inte redan gjorts installerar du en drivrutin för PostScript, t.ex. drivrutinen till Apple LaserWriter.

  2. Skriv ut dokumentet via menyalternativet Arkiv - Skriv ut.

  3. VĂ€lj PostScript-skrivaren i dialogrutan och markera kryssrutan Skriv ut till fil. En PostScript-fil skapas.