Förbinda linjer

När du förbinder linjer dras de mellan närliggande slutpunkter.

Så här förbinder du linjer:

  1. Markera två eller flera linjer.

  2. Högerklicka och välj Ändra - Förbind.

Om du vill skapa ett slutet objekt högerklickar du på en rad och väljer Slut objekt.

Symbolen Info

Du kan bara använda kommandot Slut objekt på förbundna linjer, frihandslinjer och ofyllda kurvor.