Placera, justera och fördela objekt

Placera objekt

Varje objekt som du placerar i dokumentet läggs till direkt efter det föregående objektet. Gör så här om du vill ändra placering för ett valt objekt.

 1. Klicka på det objekt som du vill flytta.

 2. Välj Ändra - Placering om du vill öppna snabbmenyn och välja något av placeringsalternativen:

  Längst fram placerar objektet framför alla andra objekt

  Längre fram flyttar objektet en plats framåt bland objekten

  Längre bak flyttar objektet en placering bakåt bland objekten

  Längst bak placerar objektet bakom alla andra objekt

  Bakom objektet placerar objektet bakom det objekt som du har markerat

Placera ett objekt bakom ett annat objekt

 1. Klicka på det objekt som du vill flytta.

 2. Öppna snabbmenyn genom att välja Ändra - Placering och välj Bakom objektet. Muspekaren ändras till en hand.

 3. Klicka på det objekt bakom vilket du vill placera det valda objektet.

Ändra stapelordning för två objekt

 1. Markera båda objekten genom att trycka på Skift och sedan klicka på dem.

 2. Öppna snabbmenyn genom att välja Ändra - Placering och välj Omvänt.

Justera objekt

Med funktionen Justering kan du justera objekt i förhållande till varandra eller i förhållande till sidan.

 1. Markera ett objekt om du vill justera det efter sidan eller markera flera objekt om du vill justera dem i förhållande till varandra.

 2. Välj Ändra - Justering och markera ett justeringsalternativ.

Fördela objekt

Om du markerar tre eller fler objekt i Draw, kan du också använda kommandot Fördelning när du fördelar det vertikala och horisontella avståndet jämnt mellan objekten.

 1. Markera tre eller flera objekt som ska fördelas.

 2. Välj Ändra - Fördelning.

 3. Markera det horisontella och vertikala fördelningsalternativet och klicka på OK.

De markerade objekten fördelas jämnt utmed den horisontella eller vertikala axeln. De två yttersta objekten används som referenspunkter och flyttas inte när du använder kommandot Fördelning.