Diagramguiden - Dataområde

På den här sidan i Diagramguiden kan du välja en enskild källa för dataområdet. Området kan bestå av mer än ett rektangulärt område med celler.

Symbolen Tips

Använd Diagramguiden, sidan Dataserie om du behöver mer kontroll över dataområdena.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges


Den här dialogrutan är endast tillgänglig för diagram som bygger på en Calc- eller Writer tabell.

Tryck på Skift+F1 och peka på en kontroll för att få info om den.

Så här anger du ett dataområde

 1. Välj dataområdet. Gör något av följande:

  Ange dataområdet i textrutan.

  I Calc skulle ett exempel på ett dataområde kunna vara "$Blad1.$B$3:$B$14". Observera att ett dataområde kan bestå av mer än ett område i ett kalkylblad, t.ex. "$Blad1.A1:A5;$Blad1.D1:D5" är också ett giltigt dataområde. I Writer skulle ett exempel på ett dataområde kunna vara "Tabell1.A1:E4".

  Minimera dialogrutan genom att klicka på Välj dataområde i Calc, och markera sedan genom att dra över ett cellområde.

  Om du vill ha ett dataområde med flera cellområden som inte är placerade bredvid varandra, anger du det första området och lägger sedan manuellt till ett semikolon på slutet. Fortsätt sedan att ange de övriga områdena. Använd ett semikolon som avgränsare mellan områdena.

 2. Klicka på ett av alternativen för dataserier i rader eller i kolumner.

 3. Kontrollera om dataområdet har etiketter i första raden eller i första kolumnen eller i båda.

I förhandsgranskningen kan du se hur det slutliga diagrammet kommer att se ut.