Diagramtyp, kolumn och stapel

PÄ den första sidan i Diagramguiden kan du vÀlja en diagramtyp.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Kolumn

Denna typ visar ett stapeldiagram eller stolpdiagram med vertikalstreck. Höjden pÄ varje stapel Àr proportionell mot dess vÀrde. PÄ X-axeln visas kategorierna. PÄ Y-axeln visas vÀrdena för varje kategori.

Normal - denna undertyp visar alla datavÀrden som hör till en kategori bredvid varandra. Huvudfokus ligger pÄ de enskilda absoluta vÀrdena, jÀmfört med alla andra vÀrden.

Staplade - denna undertyp visar datavÀrdena för varje kategori ovanpÄ varandra. Huvudfokus ligger pÄ det samlade kategorivÀrdet och de enskilda bidragen av varje vÀrde inom kategorin.

Procent - denna undertyp visar den relativa procentandelen av varje datavÀrde med avseende pÄ hela vÀrdet för kategorin. Huvudfokus ligger pÄ de relativa bidragen av varje vÀrde till kategorins samlade vÀrde.

Du kan aktivera en 3D-vy över datavÀrdena. Det "realistiska" schemat försöker ge bÀsta 3D-utseende. Det "enkla" schemat försöker efterlikna diagramutseendet hos andra Office-produkter.

För 3D-diagram - du kan vÀlja form pÄ datavÀrdena frÄn Ruta, Cylinder, Kon och Pyramid.

Stapel

Denna typ visar ett stapeldiagram eller stolpdiagram med horisontalstreck. LÀngden pÄ varje stapel Àr proportionell mot dess vÀrde. PÄ Y-axeln visas kategorierna. PÄ X-axeln visas vÀrdena för varje kategori.

Undertyperna Àr desamma som för typen Kolumn.