Utjämnade linjeegenskaper

I ett diagram som visar linjer (av typen Linje eller XY), kan du välja att visa kurvor i stället för raka linjer. En del alternativ styr egenskaperna för dessa kurvor.

Så här använder du det här kommandot...

I dialogrutan Diagramtyp under sektionerna för linjediagram och XY-diagram (punktdiagram), som visar linjer, kan du välja Stegade i rullisten Linjetyp och därefter klicka på knappen egenskaper.


Tryck på Skift+F1 och peka på en kontroll för att få info om den.

Så här ändrar du linjeegenskaperna

  1. Välj kubisk spline eller B-spline.

    Dessaa är matematiska modeller som påverkar kurvornas utseende. Kurvorna skapas genom att sammanfoga polynomsegmenten.

  2. Ange ev. upplösningen. Ju högre värde, desto mer utjämnad linje.

  3. För B-spline-linjer har du möjlighet att ange graden av polynom.