Diagramområde

Öppnar dialogrutan Diagramområde där du kan ändra egenskaperna för diagramområdet. Diagramområdet är bakgrunden bakom alla element i diagrammet.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Diagramområde(Diagram)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Område

Ange fyllningsalternativ för det markerade ritobjektet.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.