Diagramgolv

Öppnar dialogrutan Diagramgolv där du kan ändra egenskaperna för diagramgolvet. Diagramgolvet är det nedersta området i ett 3D-diagram. Den här funktionen är bara tillgänglig för 3D-diagram.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Diagramgolv(Diagram)


Linje

Ange formateringsalternativ för en markerad linje eller en linje som du tänker rita. Du kan också lägga till linjeslut i en linje.

Område

Ange fyllningsalternativ för det markerade ritobjektet.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.