Skala

Kontrollerar axelns placering.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VĂ€lj Format - Axel - Y-axel - Skala(Diagram)


Axlarna skalas automatiskt av LibreOffice sÄ att alla vÀrden visas optimalt.

Du kan Àndra axlarnas skalning manuellt om du vill uppnÄ specifika resultat. Genom att vÀxla nollinjen uppÄt kan du t.ex. visa bara det översta omrÄdet pÄ kolumnerna.

Skala

I det hÀr omrÄdet anger du vÀrdena för axelindelningen. De fem egenskaperna Minimum, Maximum, Huvudintervall, Delintervallantal och ReferensvÀrde kan du lÄta sÀtta automatiskt.

Minimum

Definierar det minsta vÀrdet för axelns början.

Maximum

Definierar det största vÀrdet som axeln kan avslutas med.

Huvudintervall

Definierar intervallet för axlarnas huvudindelning. Huvudintervallet fÄr inte vara store Àn vÀrdeomrÄdet.

Delintervallantal

Definierar intervallet för axlarnas indelning.

ReferensvÀrde

Anger vid vilka positioner som vÀrdena lÀngs axeln ska visas.

Automatiskt

Du mÄste först avmarkera alternativet Automatiskt för att kunna Àndra vÀrdena.

Symbolen Info

Om du vill arbeta med "fasta" vÀrden bör du inaktivera det hÀr alternativet. Detta förhindrar att det sker nÄgon automatisk (dynamisk) skalning.


Logaritmisk skalning

Anger att du vill att axeln ska delas logaritmiskt.

Symbolen Info

AnvÀnd denna funktion om du har vÀrden som avviker kraftigt frÄn varandra. Med logaritmisk skalning Ästadkommer du att avstÄnden mellan axelns gitterlinjer Àr lika fastÀn de har olika vÀrden.


OmvÀnd riktning

Definierar var lÄnga och höga vÀrden ska visas pÄ i axeln. Omarkerat lÀge Àr den matematiska riktningen. Det innebÀr att för kartesianska koordinatsystem visar x-axeln lÄga vÀrden till vÀnster och y-axeln visar lÄga vÀrden lÀngst ned. I polÀra koordinatsystem Àr den matematiska vinkelaxelriktningen motsols och den radiella axeln strÀcker sig frÄn inre till yttre.

Typ

För vissa axeltyper kan du vÀlja formatera en axel som text eller datum, alternativt kan du lÄta programmet avgöra formatet automatiskt. För axeltypen "Datum" kan du ange följande alternativ.

De min- och maxvÀrden som ska visas i skalornas Ànde.

Byter till att visa mer eller mindre detaljer.

VÀlj om du vill visa alla poster i sökningen.

VÀlj om du vill visa alla poster i sökningen.