Statuslist

Statuslisten visar information om den aktuellt blad.

Position i dokument

Visar numret för den aktuella tabellen och det totala antalet tabeller i kalkylbladet.

Aktuell sidformatmall

Visar aktuell sidformatmall. Dubbelklicka om du vill redigera formatmallen, högerklicka om du vill vÀlja en annan formatmall.

Zooma

Anger den aktuella zoomfaktorn för sidvisningen.

InfogningslÀge

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

MarkeringslÀge

HÀr kan du skifta mellan olika markeringslÀgen.

DokumentÀndring

Om Àndringarna i dokumentet inte har sparats Ànnu visas tecknet "*" pÄ statuslisten i det hÀr fÀltet. Det hÀr gÀller Àven nya dokument som inte har sparats Ànnu.

Digital signatur

Se Àven Digitala signaturer.

Standardformel, datum/klockslag, felmeddelande

Visar information om det aktuella dokumentet. StandardinstÀllningen Àr att summan av innehÄllet i de markerade cellerna visas.