Formellist

AnvÀnd den hÀr listen nÀr du skriver in formler.

Namnruta

Visar referensen för den aktiva cellen, det markerade cellomrÄdet eller namnet pÄ omrÄdet. Du kan ocksÄ markera ett cellomrÄde och sedan skriva ett namn pÄ omrÄdet i rutan Namn.

Kombinationsruta för tabellomrÄde

Namnruta

Funktionsguiden

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

Funktionsguiden

Summa

Infogar summan av ett cellomrÄde i den aktuella cellen, eller infogar summerade vÀrden i markerade celler. Klicka i en cell, klicka pÄ den hÀr ikonen och justera vid behov cellomrÄdet. Eller markera nÄgra celler som de summerade vÀrdena ska infogas i, och klicka sedan pÄ ikonen.

Ikon

Summa

Funktion

LÀgger till en formel i den aktuella cellen. Klicka pÄ den hÀr ikonen och skriv in formeln pÄ Inmatningsraden.

Icon

Funktion

Ignorera

Rensar innehÄllet pÄ Inmatningsraden, eller Ängrar Àndringar du har gjort i en befintlig formel.

Symbol

Avbryt

Överta

GodkÀnner innehÄllet pÄ Inmatningsraden och infogar innehÄllet i den aktuella cellen.

Symbol

Acceptera

Inmatningsrad

Skriv den formel som du ska lÀgga till i den aktiva cellen. Du kan ocksÄ klicka pÄ ikonen Funktionsguiden om du vill infoga en fördefinierad funktion i formeln.