Verktygsraden Textformatering

Verktygsraden Textformatering som visas när markören finns i ett textobjekt, till exempel en textruta eller ett ritobjekt, innehåller kommandon för formatering och justering.

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Ikon

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Ikon

Kursiv

Understrykning

Lägger till eller tar bort understrykning i den markerade texten.

Ikon

Understruken

Teckensnittsfärg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol

Teckenfärg

Radavstånd: 1

Tilldelar enkelt radavstånd i det aktuella stycket. Detta är standardinställningen.

Symbol

Radavstånd: 1

Radavstånd: 1,5

Bestämmer radavståndet till 1,5 rad.

Symbol

Radavstånd: 1,5

Radavstånd: 2

Bestämmer radavståndet till två rader.

Symbol

Radavstånd: 2

Vänsterjusterad

Justerar stycket mot vänster sidmarginal.

Ikon

Vänsterjusterad

Centrerad

Centrerar styckets innehåll på sidan.

Ikon

Högerjusterad

Justerar stycket mot höger sidmarginal.

Ikon

Högerjusterad

Marginaljustering

Justerar stycket mot vänster och höger sidmarginaler.

Ikon

Marginaljusterad

Upphöjt

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Symbol

Upphöjt

Nedsänkt

Minskar storleken på markerad text och sänker ned den under baslinjen.

Symbol

Nedsänkt

Tecken

√Ąndra teckensnitt och teckenformatering f√∂r de markerade tecknen.

Ikon

Tecken

Stycke

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikon

Stycke

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textriktning från vänster till höger

Specifies the horizontal direction of the text.

Symbol

Textriktning från vänster till höger

Text som löper uppifrån och ned

Specifies the vertical direction of the text.

Symbol

Textriktningen är uppifrån och ned.