Användardefinierade funktioner

Du kan använda användardefinierade funktioner i LibreOffice Calc på följande sätt:

Definiera en funktion med hjälp av LibreOffice Basic

 1. Välj Verktyg - Makron - Ordna makron - LibreOffice Basic.

 2. Klicka på kommandoknappen Redigera. Du ser Basic-IDE:n.

 3. Skriv funktionskoden. I det här exemplet definierar du funktionen VOL(a; b; c) som beräknar volymen av en rektangulär yta med sidlängderna a, b och c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Stäng Basic-IDE-fönstret.

  Funktionen sparas automatiskt i standardmodulen och är nu tillgänglig. Om du använder funktionen i ett Calc dokument som ska användas på en annan dator, kan du kopiera funktionen till Calc dokumentet på det sätt som beskrivs i nästa avsnitt.

Kopiera en funktion till ett dokument

I steg 2 i "Definiera en funktion med hjälp av LibreOffice Basic" klickade du på Redigera i dialogrutan Makro. Som standard markeras modulen Mina makron - Standard - Modul1 i fältet Makro från. Standard-biblioteket lagras lokalt i användarkatalogen.

Om du vill kopiera den användardefinierade funktionen till ett Calc dokument gör du så här:

 1. Välj Verktyg - Makron - Administrera makron - LibreOffice Basic.

 2. Markera Mina makron - Standard - Modul1 i fältet Makro från och klicka på Redigera.

 3. I Basic-IDE markerar du källan för den användardefinierade funktionen och kopierar den till urklipp.

 4. Stäng Basic-IDE-fönstret.

 5. Välj Verktyg - Makron - Administrera makron - LibreOffice Basic.

 6. Markera (Namn på Calc dokument) - Standard - Modul1 i fältet Makro från. Klicka på Redigera.

 7. Klistra in innehållet i urklippet i Basic-IDE:n till dokumentet.

Tillämpa en användardefinierad funktion i LibreOffice Calc

När du har definierat funktionen VOL(a; b; c) i Basic-IDE, kan du tillämpa den på samma sätt som de inbyggda funktionerna i LibreOffice Calc.

 1. Öppnar ett Calc dokument och anger tal för funktionens parametrar a, b och c i cellerna A1, B1 och C1.

 2. Placera markören i en annan cell och skriv följande:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funktionen beräknas och resultatet visas i den markerade cellen.