Upphöjd/nedsänkt text

  1. Markera tecknen som ska vara upphöjda eller nedsänkta.

    Om du t.ex. vill skriva H20 med en nedsänkt 2:a, markerar du 2:an i cellen (inte på inmatningsraden).

  2. Öppna snabbmenyn för det markerade tecknet och välj Tecken. Dialogrutan Tecken visas.

  3. Klicka på fliken Teckenposition.

  4. Välj alternativet Nedsänkt och klicka på OK.