Konvertera text till tal

Calc konverterar text i celler till motsvarande numeriska vĂ€rde om en otvetydig konvertering gĂ„r att utföra. Om det inte gĂ„r att konvertera returnerar Calc felet #VÄRDEFEL!

Endast heltal inklusive exponent konverteras. ISO 8601-datum och -klockslag konverteras i sina utvidgade format med avgrÀnsare. Inget annat (t.ex. brÄktal med andra decimalavgrÀnsare eller andra datumformat Àn ISO 8601) konverteras, eftersom textstrÀngen skulle bli beroende av sprÄkvariant. Inledande och efterföljande blanksteg ignoreras.

Följande ISO 8601-format konverteras:

De tvĂ„ första bokstĂ€verna i ÅÅÅÅ (som anger sekel) fĂ„r inte utelĂ€mnas. I stĂ€llet för datum- och tidsavgrĂ€nsaren T kan ett (1) blanksteg anvĂ€ndas.

Om ett datum anges mÄste det vara giltigt enligt den vanliga (gregorianska) kalendern. I det hÀr fallet mÄste det valfria klockslaget befinna sig i intervallet 00:00 till 23:59:59.99999...

Om bara en tidsstrÀng anges kan den ha ett timvÀrde pÄ mer Àn 24, medan maxvÀrdet för minuter och sekunder Àr 59.

Konverteringen görs endast för enskilda argument, t.ex. =A1+A2 eller ="1E2"+1. Argument i cellomrÄden pÄverkas inte. SUMMA(A1:A2) skiljer sig alltsÄ frÄn A1+A2 om minst en av de tvÄ cellerna innehÄller en strÀng som kan konverteras.

StrÀngar i formler konverteras ocksÄ, t.ex. i ="1999-11-22"+42, som returnerar datumet 42 dagar efter 22 november 1999. BerÀkningar med lokaliserade datum som strÀngar i formeln returnerar ett fel. Den lokaliserade datumstrÀngen "11/22/1999" eller "22.11.1999" gÄr t.ex. inte att anvÀnda vid automatisk konvertering.

Exempel

I A1 skriver du texten '1e2 (vilket konverteras internt till talet 100).

I A2 skriver du =A1+1 (vilket ska ge resultatet 101).