Mata in matrisformel

HÀr följer ett exempel pÄ hur du kan mata in en matrisformel utan att vi gÄr för djupt in pÄ hur matrisfunktioner fungerar.

TÀnk dig att du i kolumnerna A och B har vardera 10 tal under varandra (A1:A10 och B1:B10), och i kolumn C vill du rÀkna ut summan av de bÄda talen frÄn samma rad.

  1. Markera resultatomrÄdet C1:C10.

  2. Tryck pÄ F2 eller klicka pÄ formellistens inmatningsrad.

  3. Skriv ett likhetstecken (=).

  4. Markera de första summandernas omrÄde A1:A10.

  5. Tryck pÄ plustangenten (+).

  6. Markera talen i den andra kolumnen i cellerna B1:B10.

  7. Avsluta inmatningen med tangentkombinationen för matriser: Skift++Retur.

MatrisomrÄdet skyddas automatiskt mot Àndringar, t.ex. borttagning av rader eller kolumner. Du kan dÀremot redigera formatering som exempelvis cellens bakgrund.