Anvisningar för LibreOffice Calc

På hjälpsidan för LibreOffice Allmänt finns instruktioner som gäller alla komponenter, till exempel hur du arbetar med fönster och menyer, hur du anpassar LibreOffice, datakällor, galleriet, och dra-och-släpp.

Om du vill ha hjälp om en annan komponent byter du till hjälpen för den modulen med kombinationsfältet i navigeringsfönstret.

Formatera tabeller och celler

Fixera rader eller kolumner som rubriker

Framhäva negativt tal

Celler i valutaformat

Deactivating Automatic Changes

Formatera kalkylblad

Använda automatisk formatering på ett markerat cellområde

Markera teman för tabeller

Tilldela format med formel

Använda villkorlig formatering

√Öngra direkt formatering av ett dokument

Kopiera till flera tabeller

Markera flera celler

Foga samman och dela upp celler

Formatera tal med decimaler

Användardefinierade talformat

Formatera tal som text

Konvertera text till tal

Infoga och redigera kommentarer

Byta namn på tabeller

√Ąndra radh√∂jd eller kolumnbredd

√Ąndra tabellvyer

Använda avrundade tal

Kopiera endast synliga celler

Kopiera formatering med Hämta format

Infoga radbrytningar i celler

Rotera text

Skriva flera rader text

Upphöjd/nedsänkt text

Infoga specialtecken

√Ąndra textf√§rg

Växla mellan infogningsläge och överskrivningsläge

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Registrera ändringar

Mata in värden och formler

Ange värden

Räkna med formler

Visa formler eller värden

Ange formler

Kopiera formel

Räkna i tabeller

Beräkna med datum och tid

Beräkna tidsskillnad

Mata in bråk

Mata in tal med inledande noller

Använda flera tabeller

Navigera genom tabellflikar

Fylla i data automatiskt baserat på närliggande celler

Använda sorteringslistor

Använda filter

Använda AutoFilter

Filter: Använda filter

Kopiera endast synliga celler

Mata in matrisformel

Rotera tabeller (transponera)

Användardefinierade funktioner

Mata in referenser

Namnge celler

Känna igen namn som adressering

Referera till celler genom att dra och släppa

Adresser och referenser, absoluta och relativa

Referera till URL:er

Referera till andra tabeller

Mata in matrisformel

Infoga externa data i tabell

Databasområden i tabeller

Definiera ett databasområde

Filtrera cellområden

Sortera data

Utvärdering med datapilot o.s.v.

Pivottabell

Skapa pivottabeller

Redigera pivottabeller

Filtrera pivottabeller

Uppdatera pivottabeller

Ta bort pivottabell

Välja utdataområde för pivottabell

Konsolidering av data

Använda målvärdessökning

Använda multipel räkneoperation

Cellinnehållets validitet

Använda scenarion

Skriva ut och förhandsgranskning

Definiera utskriftsområden i en tabell

Skriva ut tabelldetaljer

Bestämma antal sidor för utskrift

Skriva ut tabeller i liggande format

Skriva ut rad eller kolumn på varje sida

Definiera grafik eller färger i sidornas bakgrund (vattenmärke)

Import och export av dokument

√Ėppna och spara Text CSV-filer

Importera och exportera CSV-textfiler med formler

Importera och exportera dBASE-filer

Spara och öppna tabell som HTML

Skicka dokument som e-post

√Ėppna dokument som sparats med ett annat format

Spara dokument i andra format

√Ėvrigt

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice Calc)

Klistra in innehåll i specialformat

√Ąndra arbetskatalog

Skydda celler från ändringar

Upphäva cellskydd

Fixera rader eller kolumner som rubriker

Infoga och redigera kommentarer

Rotera tabeller (transponera)

Användardefinierade funktioner

Infoga externa data i tabell

Tvåsiffriga årtal

Infoga, redigera och spara bitmaps

Använda linjestilar med hjälp av verktygsraden

Definiera linjeslut

Definiera linjestil

Recording a Macro