Kopiera formel

Det finns flera sÀtt att kopiera en formel. En rekommenderad metod Àr följande:

  1. Markera cellen som innehÄller formeln.

  2. VÀlj Redigera - Kopiera eller tryck pÄ + C om du vill kopiera den.

  3. Markera cellen som formeln skall kopieras till.

  4. VÀlj Redigera - Klistra in eller tryck pÄ +V. Formeln placeras i nÀsta cell.

Om du vill kopiera en formel till flera celler finns det ett snabbt och enkelt sÀtt att kopiera till intilliggande cellomrÄden:

  1. Markera cellen som innehÄller formeln.

  2. Klicka nere till höger i den framhÀvda ramen som omger cellen och hÄll ner musknappen. Muspekaren blir till ett hÄrkors.

  3. Dra nerÄt eller till höger med nertryckt musknapp över cellerna som du vill kopiera formeln till.

  4. SlÀpp musknappen. Formeln kopieras till cellerna och anpassas automatiskt korrekt.

Om du inte vill att vÀrden och texter ska justeras automatiskt, hÄller du ned -tangenten medan du drar. Formler justeras dock alltid.