Kopiera till flera tabeller

I LibreOffice Calc kan du infoga vÀrden, text eller formler som kopieras samtidigt till andra markerade tabeller i dokumentet.