Redigera pivottabeller

Klicka pÄ en av knapparna i pivottabellen och hÄll ner musknappen. Vid muspekaren visas en symbol.

Genom att dra knappen till en annan position i samma rad kan du Àndra kolumnernas ordning. Om du drar knappen till rubrikradsomrÄdet (i tabellens vÀnstra kant) kan du Àndra en kolumn till en rad.

I dialogrutan Pivottabell kan du dra en knapp till omrÄdet SidfÀlt om du vill skapa en knapp och en listruta ovanför den skapade pivottabellen. Listrutan kan anvÀndas för att filtrera innehÄllet i pivottabellen efter det markerade objektet. Du kan anvÀnda dra och slÀpp i tabellen om du vill anvÀnda ett annat sidfÀlt som filter.

Om du vill ta bort en kommandoknapp frÄn tabellen drar du ut den frÄn tabellen. SlÀpp musknappen nÀr muspekaren har förvandlats till ett förbudstecken pÄ tabellarket. Kommandoknappen Àr dÄ borttagen.

Om du vill redigera pivottabellen klickar du pÄ en cell i pivottabellen och öppnar snabbmenyn. I snabbmenyn finns kommandot Redigera layout, som du anvÀnder om du vill visa dialogrutan Pivottabell för den aktuella pivottabellen.

I pivottabellen kan du anvÀnda dra och slÀpp eller klipp/klistra för att Àndra datafÀltens ordningsföljd.

Inom pivottabeller kan du döpa om fÀlt, fÀltmedlemmar, delsummor (med vissa begrÀnsningar) och totalsummor. Du gör detta genom att skriva över det ursprungliga namnet med ett nytt namn.

Open file with example: