Skapa pivottabeller

  1. Placera markören i ett cellomrÄde som innehÄller vÀrden, rad- och kolumnrubriker.

  2. VÀlj Data - Pivottabell - Starta. Dialogrutan VÀlj kÀlla visas. VÀlj Aktuell markering och bekrÀfta med OK. Tabellrubrikerna visas som knappar i dialogrutan Pivottabell.

  3. Dra knapparna till nÄgot av de fyra omrÄdena "SidfÀlt", "KolumnfÀlt", "RadfÀlt" och "DatafÀlt".

Dra en knapp till omrÄdet SidfÀlt för att skapa en knapp och en listbox som hamnar lÀngst upp i pivottabellen. Listrutan kan anvÀndas för att filtrera pivottabellen efter innehÄll för det markerade objektet. Du kan anvÀnda dra och slÀpp inom den skapade pivottabellen för att anvÀnda ett annat sidfÀlt som filter.

Om knappen slÀpps i omrÄdet DatafÀlt fÄr den en bildtext som ocksÄ visar formeln som ska anvÀndas för att berÀkna data.

  1. Du kan nÀr som helst Àndra ordningen pÄ knapparna genom att flytta dem med musen till en annan plats i omrÄdet.

  2. Du lÀgger tillbaka en kommandoknapp genom att flytta den frÄn omrÄdet till de andra kommandoknapparna med musen.

  3. För att öppna dialogen DatafÀlt sÄ dubbelklickar du pÄ en av knapparna i omrÄdet för RadfÀlt eller KolumnfÀlt. AnvÀnd sedan dialogen för att vÀlja om/hur mycket LibreOffice ska berÀkna visade delresultat.

LÀmna dialogrutan genom att klicka OK. En Filter-knapp infogas nu och en sidknapp för varje datafÀlt som du har slÀppt i omrÄdet SidfÀlt. Pivottabellen infogas lÀngre ned.

Open file with example: