Använda villkorlig formatering

Menyvalet Format - Villkorlig formatering visar en dialog som låter dig definiera villkor som styr vilket format som markerade celler ska använda.

Varningssymbol

För att använda villkorlig formatering måste Automatisk beräkning vara aktiverad. Välj Verktyg - Cellinnehåll - Automatisk beräkning (en bock visas intill kommandot när Automatisk beräkning är aktiverad).


Med villkorlig formatering kan du t.ex. markera summor som överstiger medelvärdet för alla summor. Om summorna ändras, ändras även formateringen utan att du behöver ange en annan formatmall manuellt.

Så här definierar du villkoren

 1. Markera de celler som skall få en villkorlig formatmall.

 2. Välj kommandot Format - Villkorlig formatering.

 3. Ange villkor i dialogrutan. En detaljerad beskrivning av dialogrutan finns i LibreOffice-hjälpen, och nedan finns ett exempel:

Exempel på villkorlig formatering: Markera summor över/under medelvärdet

Steg 1: Generera talvärden

Du vill kanske speciellt framhäva vissa värden i dina tabeller. I en tabell med omsättningar kan du t.ex. lägga en grön bakgrund för alla värden som ligger över genomsnittet och en röd bakgrund för alla värden som ligger under. Detta kan du åstadkomma med den villkorliga formateringen.

 1. Fyll i en tabell med olika tal. Du kan skapa tabeller med slumptal:

  Ange formeln =SLUMP() i en cell. Du får då ett slumptal mellan 0 och 1. Om du vill ha heltal mellan 0 och 50 skriver du formeln =HELTAL(SLUMP()*50).

 2. Skapa en rad med slumpmässiga tal genom att kopiera formeln. Klicka i det nedre högra hörnet på den markerade cellen och dra till höger tills du har markerat cellområdet du ville markera.

 3. Skapa fler rader med slumpmässiga tal genom att dra cellens hörn till det nedre högra hörnet i tabellen.

Steg 2: Definiera cellformatmallar

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. Klicka på en tom cell. Öppna snabbmenyn och välj Formatera celler.

 2. Markera en bakgrundsfärg under fliken Bakgrund i dialogrutan Formatera celler. Klicka på OK.

 3. In the Styles window, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Om du vill definiera en formatmall till klickar du i en tom cell igen och följer ovanstående beskrivning. Ge cellen en annan bakgrundsfärg och ge den ett namn (i det här exemplet "Nedanför").

Steg 3: Beräkna medelvärde

I det här exemplet beräknar vi medelvärdet av de slumpmässiga talen. Resultatet placeras i en cell:

 1. Placera markören i en tom cell, till exempel J14, och välj Infoga - Funktion.

 2. Välj funktionen MEDEL. Markera slumptalen med musen. Om hela intervallet inte visas på grund av att Funktionsguiden är i vägen, kan du tillfälligt zooma ut från dialogrutan med hjälp av Zooma in/ut.

 3. Stäng Funktionsguiden genom att klicka på OK.

Steg 4: Använda cellformatmallar

Nu behöver du bara använda den villkorliga formateringen på din tabell.

 1. Markera alla celler med slumptalen i tabellen.

 2. Öppna motsvarande dialogruta genom att välja Format - Villkorlig formatering.

 3. Välj nu följande villkor: Om cellvärdet är mindre än J14, formatera då med "Under" och om cellvärdet är lika med eller större än J14, formatera då med "Över".

Steg 5: Kopiera cellformatmall

Du vill använda den villkorliga formateringen på fler celler i efterhand:

 1. Klicka på en av cellerna som har villkorlig formatering.

 2. Kopiera cellen till urklipp.

 3. Markera cellerna som ska ha samma formatering.

 4. Välj Redigera - Klistra in innehåll. Dialogrutan Klistra in innehåll visas.

 5. Markera bara rutan Format i området Urval. Inga andra rutor får vara markerade. Klicka på OK.