Referera till andra tabeller

I en tabellcell kan du visa en referens till en cell i en annan tabell.

PÄ samma sÀtt kan du göra en referens till en cell frÄn ett annat dokument, förutsatt att dokumentet redan har sparats som en fil.

SÄ hÀr refererar du till en cell i samma dokument

 1. Öppna ett nytt, tomt kalkylblad.

 2. Följ exemplet och skriv följande formel i cell A1 i Tabell1:

  =Blad2.A1

 3. Klicka pÄ fliken Tabell 2 lÀngst ned i kalkylblad. StÀll markören i cell A1 och mata in text eller tal.

 4. Om du vÀxlar tillbaka till Tabell1 har den samma innehÄll som cell A1. Om innehÄllet i Tabell2.A1 Àndras, Àndras innehÄllet i Tabell1.A1 ocksÄ.

SÄ hÀr refererar du till en cell i ett annat dokument

 1. VĂ€lj Arkiv - Öppna om du vill öppna ett befintligt kalkylblad.

 2. VÀlj Arkiv - Nytt om du vill öppna ett nytt kalkylblad. StÀll markören i cellen dÀr du vill infoga externt data och skriv ett likhetstecken för att indikera att du vill pÄbörja en formel.

 3. Nu kan du vÀxla till dokumentet som du har lÀst in. Klicka i cellen som innehÄller de data som du vill infoga i det nya dokumentet.

 4. VĂ€xla tillbaka till det nya kalkylbladet. I inmatningsraden kan du se att LibreOffice Calc har lagt till referensen till formeln.

  Referensen till en cell i ett annat dokument innehÄller namnet pÄ det andra dokumentet inom enkela citattecken ('), sedan ett brÀdgÄrdstecken (#), sedan namnet pÄ tabellen i det andra dokumentet följt av en punkt och namnet pÄ cellen.

 5. BekrÀfta formeln genom att klicka pÄ den gröna bocken.

 6. Om du markerar ett cellomrÄde genom att dra i rutan i det nedre högra hörnet av den aktiva cellen, infogar LibreOffice automatiskt motsvarande referens i de intilliggande cellerna. Tabellen fÄr ett $-tecken före namnet som betecknar den som absolut referens.

Om du undersöker namnet pÄ det andra dokumentet i formeln ser du att det Àr skrivet som en URL. Det betyder att du ocksÄ kan ange en webbadress frÄn Internet.