Kopiera endast synliga celler

Anta att du har dolt nÄgra rader eller kolumner i ett cellomrÄde. Nu vill du bara kopiera de celler som fortfarande Àr synliga till ett annat stÀlle.

LibreOffice hanterar celler olika beroende pÄ hur du har dolt cellerna och vad du vill göra med dem.

Metod och ÄtgÀrd

Resultat

Celler filtrerades med AutoFilter, standardfilter eller specialfilter.

Kopiera de celler som syns med kopiera och klistra via urklippet, med mittenknappen pÄ musen eller dra och slÀpp samtidigt som du hÄller ned Ctrl-tangenten.

Bara cellerna som fortfarande Àr synliga kopieras.

Celler som dolts manuellt med kommandot Dölj pÄ snabbmenyn för rad- och kolumnrubriker, eller med en disposition.

Kopiera de celler som syns med kopiera och klistra via urklippet, med mittenknappen pÄ musen eller dra och slÀpp samtidigt som du hÄller ned Ctrl-tangenten.

Alla celler, Àven de dolda, kopieras eller flyttas.