Upphäva cellskydd

  1. Gå till tabellen, vars skydd du vill upphäva.

  2. Select Tools - Protect Sheet or Tools - Protect Spreadsheet to remove the check mark indicating the protected status.

  3. Om du har lämnat ett lösenord måste du nu ange det i en dialogruta och bekräfta dialogrutan med OK.

Cellerna kan nu redigeras, formlerna kan göras synliga och alla celler skrivas ut igen, tills du aktiverar skyddet för tabellen eller dokumentet på nytt.