Ange värden

I Calc kan du göra det enklare att ange data och värden i flera celler. Vissa inställningar kan ändras efter behov.

Så här anger du värden i ett cellområde manuellt

Det finns två funktioner som du kan använda som hjälp när du anger data manuellt.

Områdesidentifiering för nya rader

I raden under en huvudrad kan du flytta från en cell till nästa med tabbtangenten. När du har angett värdet i den sista cellen i den aktuella raden trycker du på Retur. Markören placeras då under den första cellen i det aktuella blocket.

områdesidentifiering

I rad 3 trycker du på Tabb för att gå från cell B3 till C3, D3 och E3. Tryck sedan på Retur för att gå till B4.

Val av område

Använd dra och släpp för att markera det område där du vill ange värden. Börja dock med att dra från den sista cellen i området och släpp musknappen när du har markerat den första cellen. Nu kan du börja ange värdena. Tryck alltid på Tabb-tangenten när du vill flytta till nästa cell. Du lämnar inte det markerade området.

val av område

Markera området från E7 till B3. Nu kan du ange värdet i cellen B3. Tryck på Tabb för att gå till nästa cell i det markerade området.

Så här anger du värden i ett cellområde automatiskt

Se Fylla i data automatiskt baserat på angränsande celler.