Definiera bakgrundsfärger eller bakgrundsgrafik

Du kan definiera en bakgrundsfärg eller använda grafik som bakgrund för cellområden i LibreOffice Calc.

Förse LibreOffice Calc-tabell med bakgrundsfärg

  1. Markera cellerna.

  2. Välj Format - Cell (eller Formatera celler på snabbmenyn).

  3. Klicka på fliken Bakgrund och välj en bakgrundsfärg.

Grafik i bakgrunden till celler

  1. Välj Infoga - Bild - Från fil.

  2. Välj ett grafikobjekt och klicka på Öppna.

    Grafiken infogas förankrad i den aktuella cellen. Du kan flytta och skala grafiken efter behov. Om du vill placera den i bakgrunden kan du använda kommandot Placera - Till bakgrunden på snabbmenyn. Om du vill markera grafik som har placerats i bakgrunden använder du .