Använda automatisk formatering på ett markerat cellområde

Du kan använda funktionen AutoFormat för att snabbt tillämpa ett format för en tabell eller ett markerat cellområde.

Så här använder du ett autoformat i ett blad eller ett markerat cellområde

 1. Markera cellerna, inklusive kolumn- och radrubriker, som du vill formatera.

 2. Välj Format - Autoformat.

 3. Du väljer vilka egenskaper som autoformatet ska ha genom att klicka på Fler.

 4. Klicka på OK.

  Formatet används på det markerade cellområdet.

Symbolen Info

Om färgen på cellinnehållet inte ändras väljer du Visa - Framhäva värden.


Så här definierar du ett autoformat för kalkylblad

Du kan definiera ett nytt autoformat som kan användas i alla kalkylblad.

 1. Formatera en tabell.

 2. Välj Redigera - Markera alla.

 3. Välj Format - Autoformat.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Skriv ett namn på formatet i rutan Namn i dialogrutan Lägg till autoformat.

 6. Klicka på OK.