Felkoder i LibreOffice Calc

Följande tabell Àr en översikt över felmeddelandena i LibreOffice Calc. Om felet intrÀffar i den cell dÀr markören Àr placerad visas felmeddelandet pÄ statusraden.

Felkod

Meddelande

Förklaring

###

inga

Cellen Àr inte tillrÀckligt bred för att visa innehÄllet.

501

Ogiltigt tecken

Tecken i en formel Àr ogiltigt.

502

Ogiltigt argument

Funktionsargumenten Àr inte giltiga. Det kan till exempel vara ett negativt tal till funktionen ROT(), för negativa tal bör du anvÀnda IMROT() istÀllet.

503
#NUM!

Ogiltig flyttalsoperation

En berÀkning resulterar i ett spill för det definierade vÀrdeomrÄdet.

504

Fel i parameterlistan

Ogiltig funktionsparameter, t.ex. text i stÀllet för ett tal, eller en domÀnreferens i stÀllet för en cellreferens.

508

Felplacerade parenteser

Parentes saknas, t.ex. avslutande parentes, men ingen öppnande parentes.

509

Operator saknas

Operator saknas, t.ex. "=2(3+4) * " dÀr operatorn mellan "2" och "(" saknas.

510

Variabel saknas

Variabel saknas, t.ex. nÀr tvÄ operatorer tillsammans Àr "=1+*2".

511

Variabel saknas

Funktionen krÀver fler variabler Àn vad som anvÀnds, t.ex. OCH() och ELLER().

512

Formel för lÄng

Kompilator: det totala antalet interna tecken, (d.v.s. operatorer, variabler, parenteser) i formeln överstiger 8192.

513

StrÀng för lÄng

Kompilator: en identifierare i formeln Àr större Àn 64 kB. Tolk: resultatet av en strÀngoperation som Àr större Àn 64 kB.

514

Internt spill

Försök att anvÀnda sorteringsoperationen pÄ för mÄnga numeriska data (max. 100 000) eller spill i berÀkningsstacken.

516

Internt syntaxfel

Matris som förvÀntas pÄ berÀkningsstacken Àr inte tillgÀnglig.

517

Internt syntaxfel

OkÀnd kod, t.ex. ett dokument med en nyare funktion laddas i en Àldre version som inte innehÄller den funktionen.

518

Internt syntaxfel

Variabeln Àr inte tillgÀnglig.

519
#VÄRDE

inget resultat (I cellen stĂ„r inte Err:519 utan #VÄRDE!)

Formeln ger ett vÀrde som inte överensstÀmmer med definitionen; alternativt innehÄller en cell (som formeln refererar till) text istÀllet för ett tal.

520

Internt syntaxfel

Kompilatorn skapar en okÀnd kompilatorkod.

521

Internt syntaxfel

Inget resultat.

522

Cirkelreferens

Formeln refererar direkt eller indirekt till sig sjĂ€lv och alternativet Iterationer har inte angetts under – LibreOffice Calc – BerĂ€kna.

523

BerÀkningssÀtt konvergerar inte

Funktionen missade ett mÄlvÀrde, eller sÄ kunde inte iterativa referenser uppnÄ den minsta förÀndringen inom det högsta antalet steg som anges.

524
#REF

Ogiltig referens (i cellen stÄr inte Err:524 utan #REF!)

Kompilator: det gick inte att bestÀmma namnet pÄ en kolumn- eller radbeskrivning. Tolk: kolumnen, raden eller bladet som innehÄller en cell som formeln refererar till saknas.

525
#NAMN?

Ogiltigt namn (i cellen stÄr inte Err:525 utan #NAMN?)

Det gick inte att utvÀrdera en identifierare, beroende pÄ t.ex. ingen giltig referens, inget giltigt domÀnnamn, ingen kolumn-/radetikett, inget makro, felaktig decimalavgÀnsare, add-in hittades inte.

526

Internt syntaxfel

FörÄldrad och anvÀnds inte lÀngre, men kan komma frÄn gamla dokument om resultatet Àr en formel frÄn en domÀn.

527

Internt spill

Tolk: Alltför inkapslade referenser, till exempel nÀr en cell refererar till en cell.

532
#DIV/0!

Division med noll

Divisionsoperator / om nÀmnaren Àr 0
Det finns fler funktioner som returnerar det hÀr felet, till exempel:
VARP med fÀrre Àn 1 argument
STDEVP med fÀrre Àn 1 argument
VAR med fÀrre Àn 2 argument
STDEV med fÀrre Àn 2 argument
STANDARDIZE med stdev=0
NORMDIST med stdev=0